کتاب های خود را اهدا نمایید.

حتما شما هم کتاب هایی دارید که دیگر به کار شما نمی آید. اگر نمی خواهید آنها را بفروشید و به پول آنها احتیاج ندارید. بهترین کاری گه می توانید بکنید،این است که آنها را به مراکز و افرادی که به آن احتیاج دارند اهدا کنید. کتاب یابان از مراکزی که به کتاب احتیاج دارند، ثبت نام نموده و کتاب های اهدایی شما را به آنها اهدا می کند.

فرم اهدای کتاب را در ذیل مشاهده می کنید.لطفا مرکز مورد نظر خود را از لیست انتخاب نموده و موارد خواسته شده را وارد نمایید. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.